Các lớp học tiếng Nhật hiện đang nhận đăng ký ghi danh

Lớp học ngày thứ Tư: không tuyển sinh thêm.

Lớp học ngày thứ Năm: có thể nhận thêm 5 học sinh, ưu tiên cho những người đăng ký sớm

Lớp học ngày thứ Bảy: điện thoại trực tiếp để nói chuyện với giáo viên trước khi vào lớp. Các bạn sẽ học chung với những người có cùng trình độ giao tiếp bằng tiếng Nhật. Nếu số lượng người đăng ký quá nhiều thì có thể sẽ không được chọn.

 

Xem tại đây

Nơi đăng ký:Phòng giao lưu quốc tế Aoba.

TEL  :045-989-5266 

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Các bạn có muốn tham gia lớp hỗ trợ học tiếng Nhật dành cho trẻ em không?   

  Giáo viên sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn về tiếng Nhật.                

Giáo viên cũng sẽ hướng dẫn mỗi học sinh cách làm bài tập về nhà.

Hiện nay đã có thêm giáo viên tình nguyện nên chúng tôi có thể nhận thêm học sinh.

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.