top 4Buổi trà chiều online lần thứ 72.

“Chào mừng bạn đến với Indonesia, đất nước của mùa hè vĩnh cửu”.

◆ Thời gian: thứ Bảy, 30/10/2021, 12:30 - 14:00.

◆ Khách mời: Ms.Shady Cecilia.

◆ Hội trường:online.

◆ Số người tham dự: 30 người.

◆ Lệ phí: 500 yên.

◆ Thời hạn đăng ký: đăng ký qua email hoặc theo mã QR bên dưới, hạn chót đến thứ bảy, ngày 11/9/2021 (ưu tiên cho người đăng ký sớm).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

※ Khi gởi mail xin vui lòng điền đầy đủ họ tên và số điện thoại.

qr 2

 

 

 

 

inked_li

 Vì đã đủ số lượng người tham dự nên lớp học tiếng Nhật và lớp học phụ đạo cho trẻ em dành cho người mới tham gia đã kết thúc ghi danh.