1.   Giáo viên tiếng Nhật là những người tình nguyện.

2.   Lớp tiếng Nhật chỉ dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

3.   Học sinh tự chọn lớp học cho mình.

4.   Bạn không thể đăng ký tham gia nhiều lớp học.

5.   Giáo viên sẽ dạy theo từng nhóm nhỏ.

6.   Học sinh sẽ hỏi giáo viên về sách giáo khoa sẽ sử dụng và sẽ tự chuẩn bị trước (tự mua).

7.   Hội phí: 300 yên/tháng (mỗi lớp).

8.   Những bạn muốn đăng ký học vui lòng liên hệ trước với trung tâm qua điện thoại hoặc email.

9.   Lớp học thứ tư    09:30~11:00 ・・・điện thoại trực tiếp để nói chuyện với giáo viên trước khi vào lớp. Các bạn sẽ học chung với những người có cùng trình độ giao tiếp bằng tiếng Nhật. Nếu số lượng người đăng ký quá nhiều thì có thể sẽ không được chọn.

  Lớp học thứ năm 18:30~20:00 ・・・Lớp học ngày thứ Năm: không tuyển sinh thêm.

    Lớp học thứ bảy   09:30~11:00 ・・・Lớp học thứ Bảy: không tuyển sinh thêm.

10.    Lịch trình của lớp học

2023.3  -  2024.3
  水曜日 木曜日 土曜日
  09:30-11:00  18:30-20:00 09:30-11:00
3月 1,8,15,22  2,9,16,23 4,11,18
4 5,12,19,26 6,13,20,27 8,15,22
5月 10,17,24,31 11,18,25 13,20,27
6月 7,14,21,28 1,8,15,22,29 3,10,17,24
7月 5,12,19 6,13,20,27 1,8,15,22,*29

 8

 なつやすみ
 なつやすみ
*5 *19 *26
*夏休み
特別クラス
9月 6,13,20,27 7,14,21,28 2,9,16,30
10月 4,11,18,25  5,12,19,26  7,14,21,28
11月 1,8,15,29   2,9,16,30 4,11,18,25
12月 6,13,20 7,14,21 2,9,16
1月 10,17,24,31  11,18,25  6,13,20,27
2月  7,14,21,28  1,8,15,22,29  3,10,17,24
3月 6,13 7,14,21  2,9,16
 
Có các sự kiện như: cuộc thi hùng biện bằng tiếng Nhật, giao lưu sau giờ học, tham quan các địa điểm nổi tiếng và trải nghiệm văn hóa Nhật Bản.